GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Zaproszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
uprzejmie zaprasza na
WALNE ZEBRANIE

które odbędzie się w czwartek, dnia 26 maja 2022 roku,
o godz. 13:00 w I terminie (o godzinie 13.15 w II terminie),
w Sali Mieszczańskiej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35.

Walne Zebranie poprzedzi Seminarium Naukowe z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku/Gdańskiego Towarzystwa Naukowego/Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki
– planowane w godzinach 10.00–13.00 –
współorganizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury

PREZES
(-) Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

PORZĄDEK OBRAD

Część I – otwarta

 1. Powitanie uczestników
 2. Wręczenie Nagród Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za rok 2021
 3. Wręczenie dyplomów laureatom Nagród Naukowych Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2021
 4. Wręczenie medali 100-lecia TPNiS/GTN/GTPS
 5. Przerwa

Część II – sprawozdawczo-wyborcza

 1. Otwarcie zebrania
 2. Nadanie godności członka honorowego prof. Józefowi Borzyszkowskiemu i prof. Januszowi Rachoniowi
 3. Wybór przewodniczącego i dwóch sekretarzy Zebrania
 4. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN w dniu 1 czerwca 2021 roku (protokół do wglądu w Biurze GTN)
 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021 (tekst do wglądu w Biurze GTN)
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w Biurze GTN)
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 10. Wybory prezesa oraz członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego
 11. Wolne wnioski

Pełna treść ogłoszenia tutaj.