GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe zawiadamiają, że zamierzają po raz czterdziesty trzeci przyznać pięć równorzędnych, dorocznych nagród młodym pracownikom nauki za prace naukowe ukończone lub opublikowane w 2018 roku., z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa:

Wydział I    - Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział II   - Nauk Biologicznych i Medycznych 
Wydział III  - Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych 
Wydział IV  - Nauk Technicznych 
Wydział V   - Nauk o Ziemi 

Pisemne wnioski o przyznanie nagrody w jednej z wyżej wymienionych dziedzin nauki, zawierającej nazwę wydziału GTN, na którym mają one być rozpatrywane. mogą składać członkowie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w uczelniach lub instytucjach naukowych mających siedzibę na terenie miasta Gdańska. Wnioski prosimy składać w Biurze Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (ul. Bielańska 5, pokój 41, 80-851 Gdańsk) w terminie do 31 grudnia 2018 roku osobiście lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

więcej...

Zawiadomienie

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 5 lipca 2018 roku odszedł od nas

 

Ś.P.

prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

zasłużony nauczyciel akademicki,

Członek Wydziału III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Gdańskiego Towarzystwa Naukowego od 2001 roku.

 

W bólu łączymy się z rodziną 

                                  Zarząd i Członkowie

                                Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 

 

więcej...

Ogłoszenie

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową z serii Colloquia Gedanensia
 

Ogłoszenie

Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

zaprasza na wykład

prof. dr hab. Lidii Wolskiej

kierownika Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed

pt.:

"ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA ZWIĄZKAMI ZABURZAJĄCYMI FUNKCJONOWANIE UKŁADU ENDOKRYNNEGO"

 

Wykład odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13:30 w sali seminaryjnej Zakładu Embriologii GUMed (Collegium Biomedicum, I piętro) w Gdańsku przy ul. Dębinki 1.

 

Przewodnicząca Wydziału II GTN

dr hab. Mirosława Cichorek, prof. nadzw.

 

Sekretarz Wydziału II GTN

dr hab. Krzysztof Rębała