GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE

na konferencję

"PRZYBYSZEWSKI i INNI. Początki społecznego ruchu naukowego humanistów w Gdańsku”
oraz towarzyszące jej wydarzenia, m.in. wernisaż wystawy malarstwa Grzegorza Steca, która odbędzie się
4 i 5 czerwca 2023 roku.

Konferencja organizowana jest w związku z jubileuszem 100-lecia społecznej samoorganizacji gdańskich humanistów, znajdującej wyraz w powołaniu trzech wydziałów humanistyczno-społecznych (Prawniczo-Handlowego, Artystycznego i Historyczno- Literackiego – ten ostatni na wniosek Stanisława Przybyszewskiego) w Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, którego kontynuatorem jest Gdańskie Towarzystwo Naukowe z Wydziałem I Nauk Społecznych i Humanistycznych.

więcej ...

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE

25 maja Nadbałtyckie Centrum Kultury i Gdańskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki zainaugurują seminarium naukowym cykliczne wydarzenie, które w nadchodzących latach będzie organizowane w ostatni czwartek maja. Seminaria będą poruszały problemy współczesnej nauki i kultury. Tegoroczne seminarium dedykowane jest tematyce historycznej, a przede wszystkim: 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, 280. rocznicy inauguracji działalności Towarzystwa Przyrodniczego (Societas Physicae Experimentalis) w Gdańsku, 100. Rocznicy powstania Wydziałów Historyczno-Literackiego, Ekonomiczno-Prawniczego oraz Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w II Wolnym Mieście Gdańsku oraz postaci kapra Paula Beneke – współdarczyńcy obrazu ołtarzowego Sąd Ostateczny Hansa Memlinga Bazylice Najświętszej Marii Panny w Gdańsku.

Szczegóły dotyczące seminarium pokazane są na plakacie.

Seminarium będzie transmitowane za pośrednictwem platformy Facebook poprzez link: https://www.facebook.com/events/617163086962788/

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Seminarium, które będzie prawdziwą intelektualną ucztą.

Ogłoszenie

Zapraszamy

na dyskusję wokół interesującej książki Piotra Zamojskiego "Edukacja jako rzecz publiczna". Spotkanie odbędzie się 10 maja (środa) w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności o godz. 18:00 w Gdańsku.

Więcej informacji: https://ecs.gda.pl/wydarzenia/edukacja-rzecz-publiczna/

Ogłoszenie

Informacja o nagrodach Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za rok 2022

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego na posiedzeniu w dniu 27 marca 2023 roku postanowił przyznać pięć równorzędnych nagród Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych pracowników nauki za rok 2022, następującym osobom:

w Wydziale I Nauk Społecznych i Humanistycznych
dr inż. arch. Hannie Obracht-Prondzyńskiej za monografię „Małe miasta pomorskie w procesie metropolizacji

w Wydziale II Nauk Biologicznych i Medycznych
dr Marcie Tomczyk za cykl publikacji „Badania mechanizmów oraz poszukiwania biomarkerów i terapii w chorobie Huntingtona

w Wydziale III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych
dr. inż. Michałowi Winiarskiemu za cztery artykuły naukowe obejmujące badania relacji między strukturą krystaliczną, wiązaniami chemicznymi i właściwościami fizycznymi w związkach międzymetalicznych na przykładzie faz Heuslera i związków z klastrami endohedralnymi

w Wydziale IV Nauk Technicznych
dr. inż. Erwinowi Wojtczakowi za rozprawę doktorską „Non-destructive diagnostics of adhesive joints using elastic wave propagation (Diagnostyka nieniszcząca połączeń klejonych za pomocą propagacji fal sprężystych)
dr inż. Agnieszce Szucie za rozprawę doktorską „Byłe porty lotnicze jako element dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego”.