GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową z serii Colloquia Gedanensia
 

Ogłoszenie

Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

zaprasza na wykład

prof. dr hab. Lidii Wolskiej

kierownika Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed

pt.:

"ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA ZWIĄZKAMI ZABURZAJĄCYMI FUNKCJONOWANIE UKŁADU ENDOKRYNNEGO"

 

Wykład odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13:30 w sali seminaryjnej Zakładu Embriologii GUMed (Collegium Biomedicum, I piętro) w Gdańsku przy ul. Dębinki 1.

 

Przewodnicząca Wydziału II GTN

dr hab. Mirosława Cichorek, prof. nadzw.

 

Sekretarz Wydziału II GTN

dr hab. Krzysztof Rębała

 

 

Ogłoszenie

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego na posiedzeniu w dniu 1 marca 2018 roku postanowił przyznać pięć równorzędnych nagród Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych pracowników nauki za rok 2017, następującym osobom;

 

w Wydziale I

w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych:

dr. Piotrowi Samólowi za pracę doktorską pt.: „Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium”,

dr Aleksandrze Kurowskiej-Susdorf za pracę doktorską pt.: „Miejsce śmierci w ponowoczesnym życiu a edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów okołopogrzebowych",

 

w Wydziale II

w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych:

dr Marcie Zakrzewskiej za pracę doktorską pt. „Taksonomia ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) eoceńskiego bursztynu bałtyckiego”,

 

w Wydziale III

w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych:

dr Renacie Jędrkiewicz za pracę doktorską pt. „Development and application of different strategies for determination of monochloropropanediols fatty acid esters in samples of edible fats and food products with high content of fats”,

 

w Wydziale IV

w dziedzinie nauk technicznych:

dr inż. Piotrowi Rajchowskiemu za pracę doktorską pt. „Badanie i analiza dokładności estymacji położenia obiektów ruchomych w hybrydowym systemie lokalizacyjnym”.

 

Dyplomy zostaną wręczone laureatom na Walnym Zebraniu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 15.00 (Audytorium Primum im. Olgierda Narkiewicza, budynek AGN, Al. Zwycięstwa 41/42 w Gdańsku).