GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
SOLIDARNE Z UKRAINĄ

Gdańskie Towarzystwo Naukowe jednoznacznie potępia agresję militarną Rosji na niepodległą Ukrainę. Wyrażamy głęboką solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami bohatersko walczącymi o swoją Ojczyznę i wolność, która jest również naszą wolnością.

Niech sprawiedliwość, równość i braterstwo, wolność i solidarność zwyciężają, chroniąc życie w pokoju oraz suwerenność i integralność państw współtworzących Europę demokratycznych wartości!

Deklarujemy naszą pomoc Ukrainie, zapewniając o gotowości udzielania jej zgodnie z możliwościami, we wszelkich dostępnych nam obszarach i formach.

Za Waszą i Naszą Wolność! Niech żyje Ukraina!