GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Lord Mansfield. To Be a Judge! Zapraszamy na spotkanie z prof. Jerzym Zajadło

14 maja o godzinie 16:30 wraz z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego zapraszamy na rozmowę z prof. Jerzym Zajadło, członkiem GTN i laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, wokół książki Lord Mansfield. To Be a Judge!, wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Z autorem rozmawia dr Tomasz Snarski z Wydziału I GTN.

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Link: https://tiny.pl/r8l37

Książka o Lordzie Mansfield to podróż przez historię: prawa, orzecznictwa i polityki XVIII-wiecznej Anglii. W sposób niezwykle atrakcyjny Jerzy Zajadło omawia judykaty sędziego, dowodząc słuszności przekonania Edwarda Thurlowa, Lorda Chancellor, twierdzącego, że “Lord Mansfield był rzeczywiście zadziwiający, w dziewięćdziesięciu przypadkach na sto miał rację, a jeśli się mylił, to zaledwie jeden prawnik na stu był to w stanie rozpoznać”. To właśnie nad wyraz trafne orzeczenia sędziego stają się głównym bohaterem książki. Dzięki przystępnemu językowi profesor Zajadło przybliża czytelnikom wiedzę z zakresu sądów, sądzenia oraz filozofii prawa. Książka w 2020 roku ukazała się w języku polskim nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. W kwietniu bieżącego roku miała miejsce premiera anglojęzycznej wersji.

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło - prawnik, filozof i teoretyk prawa, profesor nauk prawnych w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa. Autor i redaktor publikacji naukowych z zakresu prawa, w szczególności dotyczących współczesnej niemieckiej filozofii prawa, statusu metodologicznego filozofii prawa i filozofii prawa międzynarodowego. Laureat wielu nagród, wśród nich Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznanej za książkę "Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych" (Arche, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019) w kategorii wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Od lat członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, żywo wspierający działalność Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN.

Dr Tomasz Snarski – prawnik i filozof, adwokat i poeta, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i filozofii prawa, społecznik. Laureat nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; wiceprzewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych GTN.