GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

uprzejmie zaprasza na
WALNE ZEBRANIE

które odbędzie się w czwartek, dnia 24 września 2020 roku,
w sali 411 (4 piętro) w budynku rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 8
w pierwszym terminie - o godz. 14:00,
w drugim terminie - o godz. 14:15.

SEKRETARZ GENERALNY   PREZES
Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała   Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

 

PORZĄDEK OBRAD

Część Iotwarta

 1. Wprowadzenie
 2. Wręczenie dyplomów laureatom nagród naukowych GTN i Prezydenta Miasta Gdańska za rok 2019

Część IIsprawozdawcza

 1. Wybór przewodniczącego i dwóch sekretarzy Zebrania
 2. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania GTN z dnia 23 maja 2019 roku (protokół do wglądu w biurze GTN)
 3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019 (tekst do wglądu w biurze GTN)
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (protokół z kontroli do wglądu w biurze GTN)
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 8. Wolne wnioski

PROSIMY O ZACHOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności:

 • odstępu 1,5 metra od innych osób,
 • zasłonięcia ust i nosa

 

Pełna treść ogłoszenia tutaj