GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020 roku postanowił przyznać pięć równorzędnych nagród Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta dla młodych pracowników nauki za rok 2019, następującym osobom:

z Wydziału I w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych:
dr Marcie Ceberze za rozprawę doktorską pod tytułem „Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej”,

z Wydziału II w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych:
dr inż. Agacie Olejniczak-Kęder za rozprawę doktorską pt. „Charakterystyka modelu sferycznego linii komórkowych raka jelita grubego i jego wykorzystanie w badaniach in vitro z komórkami immunokompetentnymi i związkami przeciwnowotworowymi”,

z Wydziału III w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych:
dr inż. Pawłowi Mazierskiemu za rozprawę doktorską pt. „Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie”,

z Wydziału IV w dziedzinie nauk technicznych:
dr inż. Krzysztofowi Żerdzickiemu za dorobek naukowy opublikowany w 2019 roku,

z Wydziału V w dziedzinie nauk o Ziemi:
dr Agnieszce Jędruch za rozprawę doktorską „Accumulation of mercury in the macrozoobenthic fauna of the coastal zone of the Gulf of Gdańsk”.