GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Informacja o nagrodach Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych pracownikom nauki, za osiągnięcia naukowe w roku 2018.

Nagrody przyznano następującym osobom:

z Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych –
dr. Tomaszowi Snarskiemu za monografię zatytułowaną „Debata Hart-Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”,
dr. Bartłomiejowi Glinieckiemu za monografię zatytułowaną „Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna”,

z Wydziału II Nauk Biologicznych i Medycznych –
dr Ewelinie Barcińskiej za rozprawę doktorską zatytułowaną „Rola stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego w cytotoksycznym działaniu nanocząstek metali w badaniach in vitro”,

z Wydziału III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych –
dr Aleksandrze Marii Tesmar za rozprawę doktorską zatytułowaną „Struktura, właściwości fizykochemiczne i biologiczne kompleksów jonów metali bloku d z ligandami aminopolikarboksylanowymi”,

z Wydziału IV Nauk Technicznych –
dr inż. Katarzynie Szepietowskiej za rozprawę doktorską zatytułowaną „Polynomial Chaos Expansion in Bio- and Structural Mechanics" („Metoda rozwinięcia w chaos wielomianowy w biomechanice i mechanice konstrukcji”),
dr inż. Dominice Sobotce za rozprawę doktorską zatytułowaną „Badanie efektywności usuwania azotu ze ścieków w reaktorze sekwencyjnym z granulowanym osadem anammox”,

z Wydziału V Nauk o Ziemi –
dr. Damianowi Moskalewiczowi za rozprawę doktorską zatytułowaną „Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki historycznych sztormów na wybranych odcinkach wybrzeża południowo-wschodniego Bałtyku”.