GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

 

na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wydziału II Nauk Biologicznych i Medycznych
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek),
o godz. 14:00 – pierwszy termin, o godz. 14:15 – drugi termin,
w sali seminaryjnej Zakładu Embriologii GUMed (Collegium Biomedicum, I piętro)
w Gdańsku przy ul. Dębinki 1.

Planowany porządek zebrania

Część I – otwarta

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad – Przewodnicząca Wydziału II GTN - dr hab. Mirosława Cichorek, prof. nadzw.
  2. Wykład dr. hab. Dariusza Gąseckiego z Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed: Współczesne metody leczenia udaru niedokrwiennego mózgu.

Część II – sprawozdawczo-wyborcza

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej.
  3. Sprawozdanie ustępującego Prezydium – dr hab. Mirosława Cichorek, prof. nadzw.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium.
  6. Wybory Prezydium Wydziału II GTN na kadencję 2019-2022.
  7. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Wydziału II
Nauk Biologicznych i Medycznych GTN
(-) dr hab. Mirosława Cichorek, prof. nadzw.

 

Pełna treść ogłoszenia tutaj.