GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

INFORMACJA

 

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

przyznał doroczne nagrody naukowe młodym pracownikom nauki za rok 2017

 

 

W Wydziale I Nauk Społecznych i Humanistycznych nagrodę otrzymali:

Dr Piotr Samól za pracę doktorską pt.: „Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium”

Dr Aleksandra Kurowska-Susdorf za pracę doktorską pt.: „Miejsce śmierci w ponowoczesnym życiu a edukacyjny potencjał kaszubskich rytuałów okołopogrzebowych”

 

W Wydziale II Nauk Biologicznych i Medycznych nagrodę otrzymała:

Dr Marta Zakrzewska za pracę doktorską pt. „Taksonomia ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) eoceńskiego bursztynu bałtyckiego”

 

W Wydziale III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych nagrodę otrzymała:

Dr Renaty Jędrkiewicz za pracę doktorską pt.„Development and application of different strategies for determination of monochloropropanediols fatty acid esters in samples of edible fats and food products with high content of fats”

 

W Wydziale IV Nauk Technicznych nagrodę otrzymał:

Dr inż. Piotr Rajchowski za pracę doktorską pt. „Badanie i analiza dokładności estyma¬cji położenia obiektów ruchomych w hybrydowym systemie lokalizacyjnym”