GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Zaproszenie

Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
uprzejmie zaprasza na zebranie naukowo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. (piątek) o godz. 15:00.

potkanie odbędzie się w sali seminaryjnej Zakładu Embriologii GUMed
(Collegium Biomedicum, I piętro) w Gdańsku przy ul. Dębinki 1.

 

 

 

Porządek zebrania

 

I. Część naukowa - referat

dr Ewelina Dziurkowska
z Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej GUMed,
laureatka nagrody naukowej GTN dla młodyhc pracowników nauki,
wygłosi referat pt.
"Ślina jako alternatywna baza danych w diagnostyce i leczeniu"

II. Sprawozdanie z działalności Wydziału II Nauk Biologicznych i Medycznych GTN za okres 2013-2016.

III. Wybory Prezydium Wydziału II Nauk Biologicznych i Medycznych GTN.

IV. Wolne wnioski.

 

Uprzejmie informujemy, iż zaległe i bieżące składki członkowskie będzie można uregulować na zebraniu.

 

Przewodnicząca
Dr hab. Mirosława Cichorek

Sekretarz
Dr hab. Krzysztof Rębała

W załączeniu pełna treść ogłoszenia.