GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,

na wniosek Komisji Nagród, przyznał nagrody dla młodych naukowców za rok 2015 następującym osobom:

 

w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych:

dr. Bartoszowi M. Radtke ze Stowarzyszenia Edukacji bez Granic w Gdańsku, za rozprawę doktorską pt. ,,Udział funkcji wzrokowo-przestrzennych w patomechanizmie specyficznych trudności w czytaniu”,

w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych:

dr Renacie Bujak, asystentce w Zakładzie Biofarmacji i Farmakokinetyki Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za rozprawę doktorską pt. ,,Niecelowana analiza metabolicznych „odcisków palca” w próbkach osocza w nadciśnieniu płucnym z wykorzystaniem chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonych ze spektrometrią mas",

dr. Michałowi Miętusowi z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, za rozprawę doktorską pt. ,,Strukturalna i biochemiczna charakterystyka mechanizmu rozpoznawania substratowego DNA przez rdzeń katalityczny nukleazy Rad2",

w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych:

dr. Grzegorzowi Olszewskiemu z Katedry Chemii i Radiochemii Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, za rozprawę doktorską pt. ,,Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska",

w dziedzinie nauk technicznych:

dr. inż. Rolandowi Ryndzionkowi z Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, za rozprawę doktorską pt. ,,Koncepcja, realizacja i analiza aktuatora piezoelektrycznego do sterowania położeniem fotela w samochodzie osobowym".