GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

postanawia przyznać za rok 2014 pięć równorzędnych nagród naukowych następującym młodym pracownikom nauki:

w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych:

dr Piotrowi Kitowskiemu za rozprawę doktorską pt. „Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II połowie XVII i XVIII wieku (województwo pomorskie). Studium historyczno-prawne”

w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych:

dr inż. Dawidowi Nidzworskiemu za rozprawę doktorską pt. „Nowe metody wykrywania wirusa grypy i rzekomego pomoru drobiu”.

w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych:

dr inż. Annie Jakimskiej za rozprawę doktorską pt. „za rozprawę doktorską pt.: ,,Oznaczanie farmaceutyków i związków pokrewnych w środowisku wodnym z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS oraz LC-QTOF-MS”.”

w dziedzinie nauk technicznych:

dr inż. Andrzejowi Kwiatkowskiemu za rozprawę doktorską pt. „Algorytmy przetwarzania widm Ramana w procesie detekcji substancji chemicznych”.

w dziedzinie nauk o Ziemi:

dr Małgorzacie Annie Kinder za rozprawę doktorską pt. „Sedymentologiczny i geochemiczny zapis zmian środowiska w rocznie laminowanych osadach jeziora Szurpiły”.