GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Smaller Default Larger

Ogłoszenie

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
I Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Projekt działań naukowych i artystycznych
w ramach zadania publicznego
przewidzianego do realizacji przez Miasto Gdańsk w roku 2014

WSPÓLNY POKÓJ GDAŃSK

Wspólny pokój to hasło, pod którym Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku zainicjował w roku 2011 debatę angażującą gdańskich auto- i allochtonów, zmierzającą m.in. do identyfikacji doświadczeń związanych z Gdańskiem, a pozwalających myśleć o tym mieście jako przestrzeni wolnej od podziałów...

(pełna treść listu tutaj)