Nagrody Naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska 
2021

 
Corocznie, Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe, przyznają pięć równorzędnych nagród młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa: 

Wydział I     - Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wydział II    - Nauk Biologicznych i Medycznych

Wydział III   - Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Wydział IV   - Nauk Technicznych

Wydział V    - Nauk o Ziemi

wg obowiązującego regulaminu przyznawania nagród oraz corocznie pojawiającego się ogłoszenia w sprawie przyznawania nagród.

Ogłoszenie o nagrodach GTN i Prezydenta Miasta Gdańska na rok 2021.

Regulamin nagród na rok 2021.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Informacja o nagrodach Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za rok 2020.

Nagrody przyznano następującym osobom:

w Wydziale I Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr. Jackowi Wałdochowi za monografię pt. „Zarząd komisaryczny w wielkich miastach II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne”.

w Wydziale II Nauk Biologicznych i Medycznych – dr Annie Jesionek za rozprawę doktorską pt. „Otrzymywanie olejku eterycznego, o przewidywanej aktywności biologicznej, w kulturach in vitro Rhododendron tomentosum (Ledum palustre)”.

w Wydziale III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych – dr. inż. Tomaszowi Majchrzakowi za rozprawę doktorską pt. „Acomprehensive analytical approach to assessing the quality of edible oils during the frying proces using the electronic nose technique supported by real-time proton transfer reaction mass spectrometry”.

w Wydziale IV Nauk Technicznych – dr inż. Beacie Zimie za cykl dziesięciu publikacji pt. „Analiza i wykorzystanie zjawiska propagacji fal w celu identyfikacji uszkodzeń mechanicznych”.

w Wydziale V Nauk o Ziemi – dr Karolinie Gębce za rozprawę doktorską pt. „Meteorological and hydrological conditions of inflow of the labile forms of mercury into the Gulf of Gdańsk”.